Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

strona główna > blog > Czym są kompetencje miękkie i twarde?

Czym są kompetencje miękkie i twarde?

17-06-2024

kompetencje miękkie i twarde

W każdym zawodzie liczą się odpowiednie umiejętności. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie raz natknęliście się z pewnością w wymaganiach na określenia typu: kompetencje miękkie i twarde. Choć często są one traktowane jako dwa oddzielne światy, to jednak obie grupy umiejętności są równie ważne i wzajemnie się uzupełniają, pozwalając tworzyć zgrane i skuteczne zespoły. 

W tym artykule przyjrzymy się zarówno kompetencjom miękkim, jak i twardym, ich znaczeniu na rynku pracy oraz sposobom, dzięki którym można je rozwijać. Pozwoli Wam to nie tylko lepiej zrozumieć, jakie umiejętności są szczególnie cenione przez pracodawców, ale także co możecie zrobić, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Czym są kompetencje twarde? 

Kompetencje twarde (hard skills), zwane również technicznymi, odnoszą się do konkretnych umiejętności i wiedzy, które można nabyć i zmierzyć w sposób obiektywny. Są to kompetencje związane z określoną profesją lub dziedziną, takie jak na przykład obsługa specjalistycznego oprogramowania, znajomość narzędzi i technologii czy zdolności matematyczne. Umiejętności te są mierzalne i można je ocenić na podstawie konkretnych kwalifikacji. 

Pomyślcie o sytuacji, kiedy chcielibyście aplikować np. na stanowisko programisty. Nie miałoby to najmniejszego sensu gdybyście nie posiadali wiedzy zdobytej np. podczas studiów czy odpowiednich kursów, których celem jest jak najlepsze przygotowanie Was do zawodu. Kompetencje twarde są zatem niezbędne do spełnienia określonych wymagań rekrutacyjnych na specjalistyczne stanowiska.

Wybrane przykłady kompetencji twardych: 

 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność obsługi programów np. pakietu Adobe czy MS Office, 
 • prawo jazdy np. kategorii B., 
 • umiejętności techniczne,  takie jak programowanie w konkretnych językach (Java, Python, C++), obsługa maszyn przemysłowych, czy zarządzanie sieciami komputerowymi.
 • znajomość procedur i regulacji branżowych na przykład wiedza o standardach bezpieczeństwa, przepisach prawa pracy, czy specyfikacjach technicznych obowiązujących w danej dziedzinie.

Czym są kompetencje miękkie? 

Kompetencje miękkie (soft skills), znane również jako umiejętności interpersonalne, dotyczą osobistych atrybutów i cech, które wpływają na sposób, w jaki pracujemy i wchodzimy w interakcje z innymi. Są to na przykład zdolności komunikacyjne, zdolność do pracy zespołowej, elastyczność, zarządzanie czasem, czy umiejętność rozwiązywania problemów. Kompetencje interpersonalne są istotnie nie tylko w kontekście pracy zespołowej, ale także w relacjach z klientami, kierownictwem i innymi interesariuszami. W przeciwieństwie do kompetencji twardych, umiejętności miękkich nie da się łatwo zmierzyć czy ocenić w jednoznaczny sposób.

Warto pamiętać, że organizacja, której pracownicy nie dysponują rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, może napotkać znaczne trudności w swoim rozwoju. To właśnie umiejętności takie jak elastyczność czy komunikatywność pozwalają pracownikom na skuteczniejsze dostosowywanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku i większą otwartość na zmiany. Należy zatem kłaść nacisk nie tylko na rozwój bieżącej wiedzy i umiejętności technicznych pracowników, ale także na ich postawę i zachowania. 

Wybrane przykłady kompetencji miękkich: 

 • komunikatywność, 
 • kreatywność, 
 • dobra organizacja pracy, 
 • samodzielność, 
 • asertywność,
 • empatia.

Jak rozwijać kompetencje twarde i miękkie? 

Rozwijanie kompetencji zarówno twardych jak i miękkich to proces, który wymaga czasu, zaangażowania oraz świadomego podejścia do własnej edukacji i rozwoju zawodowego. 

Aby zdobyć nowe bądź rozwinąć posiadane już kompetencje twarde, warto korzystać ze specjalistycznych kursów, certyfikatów branżowych, a także szkoleń technicznych. Dzięki tego rodzaju działaniom nabywamy nie tylko wiedzę wiedzę i umiejętności techniczne, ale możemy popracować także nad kompetencjami miękkimi, takimi jak komunikacja czy zarządzanie czasem.

Wspomniane już powyżej soft skills, najlepiej rozwijać poprzez udział w różnorodnych programach czy projektach rozwojowych, w czym pomóc mogą dostępne w naszej ofercie szyte na miarę szkolenia z kompetencji miękkich. 

Kompetencje miękkie możemy rozwijać ponadto poprzez interakcję i współpracę z innymi, jeśli mamy na to w sobie gotowość oraz „otwarty umysł”. Dzięki wykonywaniu zadań oraz projektów w rzeczywistych warunkach np. jako członek danego zespołu projektowego, mamy możliwość nie tylko zdobywać praktyczne umiejętności związane z zawodem, ale uczyć się także pracy w grupie oraz obserwować siebie i swoje reakcje w różnych sytuacjach społecznych.

Dlaczego kompetencje twarde i miękkie są ważne?

Rozwój zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych jest niezbędny dla każdego, kto dąży do osiągnięcia sukcesu i to nie tylko na polu zawodowym. Kompetencje twarde zapewniają niezbędną wiedzę techniczną i specjalistyczne umiejętności, które są fundamentem w wielu profesjach. Z kolei umiejętności miękkie umożliwiają budowanie skutecznych relacji, zarządzanie konfliktami i efektywne komunikowanie się w miejscu pracy. 

Jak wynika z badania ManpowerGroup „Niedobór talentów” – 34 % firm wskazało na trudności w znalezieniu pracowników odpornych na stres i zdolnych do adaptacji. Podobny odsetek pracodawców – 33% uznał, że brakuje osób myślących krytycznie oraz analitycznie. 27% ankietowanych organizacji mówi o wyzwaniach w zrekrutowaniu kandydatów charakteryzujących się wnikliwością, chętnych do rozwoju i nauki. 25% ma trudność w znalezieniu kandydatów potrafiących działać w zespole, a także umiejętnie rozwiązujących problemy. 

Wyniki tych i wielu innych badań pokazują, że zapotrzebowanie na kompetencje miękkie na rynku pracy jest nadal bardzo wysokie, zatem ich rozwój powinien stać się priorytetem w każdej organizacji. 

W tym kontekście warto jednak pamiętać, że doskonalenie zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych, to ciągły proces, który wymaga świadomości, determinacji, a czasem także zewnętrznego wsparcia, ale jest to inwestycja, która zawsze się opłaca. Jesteśmy o tym przekonani, gdyż od lat szkolimy menedżerów i zespoły z zakresu kompetencji miękkich oraz tego jak skutecznie się komunikować i budować organizację w której każdy wygrywa. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszej aktualnej oferty, którą odpowiednio dostosowujemy w zależności od aktualnych potrzeb Twojej organizacji!

Powiązane wpisy
Praca poniżej swoich kwalifikacji? Pracownik traci podwójnie!

Praca poniżej swoich kwalifikacji? Pracownik traci podwójnie!

Jak zarządzać zespołem 10 praktycznych porad

Jak zarządzać zespołem? 10 praktycznych wskazówek

Alfabet Wellbeingu: B jak Bierna Obecność