Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

mental health

Mental health

Kultura dojrzałości emocjonalnej w organizacji

Firmy, które budują kulturę dojrzałości emocjonalnej łatwiej przechodzą przez zmiany, lepiej radzą sobie z kryzysami, budują też wyższy poziom zaufania w zespołach. A zgodnie z piramidą Lencioniego im to zaufanie wyższe, tym wyższy poziom udzielania i przyjmowania feedbacku, co z kolei buduje zaangażowanie i w dalszej kolejności – współodpowiedzialność za wyniki finansowe firmy.

ZAUFANIE - GOTOWOŚĆ NA FEEDBACK - ZAANGAŻOWANIE - POCZUCIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI - WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYNIKI FINANSOWE FIRMY

Z Alfabetu wellbeingu "E - JAK EMOCJE W ORGANOZACJI"

Korzyści dla organizacji

wyższy poziom rezyliencji w kontekście zmian i kryzysów

poprawa atmosfery w firmie

sprawna komunikacja,
efektywniejsze procesy; oszczędność czasu i pieniędzy

obniżenie współczynnika tzw. biernej obecności

wzrost kreatywności

wyższa skuteczność w zarządzaniu

lepsze relacje i współpraca z klientem

obniżony poziom absencji

wyższy poziom zaufania

Emocje w organizacji

W dobie ciągłych zmian, stresu informacyjnego, presji na wyniki i  generalnie gigantycznego tempa życia, temat wpływu stresu i emocji na procesy biznesowe jest dużym wyzwaniem. Podniesiony poziom ogólnej frustracji, rosnące współczynniki wypalenia zawodowego, depresji, przenoszenie stresów domowych do firmy i odwrotnie w dobie pracy hybrydowej, stres w kontekście bezpieczeństwa produkcji, emocje w obsłudze klienta – to tylko niektóre przykłady tego, jak bardzo emocje wpływają na to, co się dzieje w firmie. Wraz ze starzejącym się pracownikiem coraz bardziej widoczny jest również wpływ stresu na stan zdrowia czyli skutki wynikające z psychosomatyki organizmu a tym samym takie wskaźniki jak „bierna obecność” i absencja w organizacji.

Poznaj programy bazowe

1

ANTYSTRESS MANAGERA ­ programy dla zarządów i kadry kierowniczej

Stresujące, emocjonalne sytuacje w pracy managera to niemal codzienność. Presja wyników, trudna rozmowa z pracownikami, zaskakujące wieści z centrali, trudny klient, pośpiech i dużo czasu w samochodzie. Ponadto praca w dużej organizacji  oznacza dużo zmian i konieczność radzenia sobie z niespodziewanym biegiem zdarzeń i częstą niepewnością.

Nierzadko do tych wydarzeń i problemów – pomimo prób “odcięcia się” – wracamy w domu, co jeszcze bardziej nakręca lawinę stresu.

To wszystko powoduje kaskadę myśli, napięcie, zmęczenie, a w konsekwencji osłabienie odporności organizmu. Większość współczesnych chorób spowodowane jest przewlekłym stresem i skumulowanym napięciem.  W wieku średnim nasz organizm coraz częściej zaczyna komunikować swoje potrzeby.

CELE

Celem projektu jest praktyczne wsparcie kadry zarządzającej  w radzenie sobie z emocjami i stresem w codziennej pracy. Wsparcie to przełoży się na:

 • wyższą skuteczność w zarządzaniu.
 • poprawę atmosfery w firmie
 • obniżony poziom absencji chorobowej
 • obniżenie współczynnika tzw. biernej obecności
 • wzrost kreatywności

RAMOWY PROGRAM:

 • Stresujące sytuacje w pracy managera– dyskusja wstępna
 • Mam wpływ
 • Pro-aktywność – postawą wspierającą eliminację stresu
 • Samoświadomość managera
 • Praktyczne techniki radzenia sobie z emocjami w stresie
 • Reset umysłowy – sztuka niemyślenia w królestwie głowy
 • Komunikacja emocji
 • Uważność w pracy z zespołem
2

RESET UMYSŁOWY - sztuka niemyślenia w  królestwie głowy

Nasze czasy postawiły intelekt na piedestał a z człowieka uczyniły coś w rodzaju „głowy na patyku”. Ciągle jesteśmy bombardowani coraz większą ilością informacji. Nasza głowa pełna jest myślotoków, nad które często nie mamy wpływu. A to męczy i nakręca lawinę stresu.  Jak więc zapanować nad swoimi myślami, zresetować umysł i znaleźć spokój wewnętrzny i równowagę. Jak w prosty sposób regenerować siły i dbać o siebie podczas pracy, aby zachować świeżość umysłu i efektywność, a pod koniec dnia nie być kompletnie wykończonym.  Jak wyłączyć „głowę” na wakacjach, aby prawdziwie wypocząć.

Wiedza na temat sposobów regeneracji i umiejętność ich zastosowania, pozwoli na  utrzymanie zdrowia, koncentracji i efektywności na co dzień, zabezpieczając przed konsekwencjami przewlekłego zmęczenia a także wypaleniem zawodowym. A  uzyskany w wyniku praktyki wewnętrzny spokój otworzy nas na kreatywność, poczucie własnej  wartości, decyzyjność i moc sprawczą.

RAMOWY PROGRAM:

 • Kontakt z ciałem, a dbanie o ciało
 • Jak pomimo zmęczenia obudzić w sobie kreatywność i nieschematyczne myślenie
 • Jak skutecznie wyłączyć myśli i oczyścić głowę
 • Sposoby na poprawę koncentracji
 • Jak odzyskać kontakt z własnym ciałem
 • Jak radzić sobie z bezsennością
 • Najważniejsze elementy skutecznego wypoczynku podczas pracy i po pracy
 • Co znaczy być “tu i teraz” w praktyce – elementy Praktyki Świadomej Obecności
3

EMOCJE MANAGERA ­ EMOCJE ZESPOŁU

CELE/EFEKTY

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność zarządzania emocjami i stresem jest kluczowa dla efektywności indywidualnej managera jak i całej firmy. Niezwykle ważne jest aby budowac w firmie kulturę zdrowej komunikacji w sytuacjach trudnych, otwartego feedbacku i zaufania. Szkolenie skupia się na rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla menedżerów w radzeniu sobie z presją, budowaniu zdrowych relacji w zespole i dbaniu o własne dobre samopoczucie.

DLA KOGO: Menedżerowie i liderzy, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi emocjami, poprawić efektywność pracy zespołowe, budować zaufanie w zespole i zapobiegać negatywnym skutkom stresu.

RAMOWY PROGRAM:

 • Czym jest kultura dojrzałości emocjonalnej w organizacji
 • Identyfikacja stresujących sytuacji w pracy
 • Samoświadomość emocjonalna i jej rola w zarządzaniu stresem
 • Zarządzanie energią własną – sposoby na wysoką energię i jasność umysłu
 • Techniki radzenia sobie z emocjami i napięciem w różnych sytuacjach codziennych
 • Reset umysłowy i regeneracja
 • Emocje w zespole: uważność, słuchanie i rozmowy o trudnych sytuacjach
 • Trudne sytuacje w zespole zdalnym –rozmowy przez Teamsy
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami współpracowników i klientów
 • Budowanie pozytywnych emocji w zespole
 • Ćwiczenia praktyczne i podsumowanie
4

SPOKÓJ W SZYBKIM ŚWIECIE czyli jak radzić sobie w warunkach stresu i emocji w pracy

Stresujące, emocjonalne sytuacje w pracy to niemal codzienność. Trudna rozmowa z klientem, zaskakujące wieści z centrali, wyczerpujące spotkanie zespołu. Ponadto praca w dużej organizacji to na ogół dużo zmian i konieczność radzenia sobie z niespodziewanym biegiem zdarzeń.

To wszystko powoduje lawinę myśli, napięcie, zmęczenie, a w konsekwencji osłabienie odporności organizmu. Nierzadko do tych wydarzeń i problemów – pomimo prób “odcięcia się” – wracamy w domu, co jeszcze bardziej nakręca lawinę stresu.

Jak więc poradzić sobie w sytuacjach stresujących, aby nie kumulować napięcia? Jak znaleźć więcej spokoju i równowagi na co dzień? Jak zresetować się po trudnej rozmowie czy pełnym trudnych emocji spotkaniu?

Jak zadbać o siebie na co-dzień aby być nie tylko spokojniejszym ale i zdrowszym?

RAMOWY PROGRAM:

 • Radzenie sobie z emocjami – umiejętność człowieka sukcesu
 • Praca z matrycą wpływu
 • Emocje w ciele – fizjologia i mechanizmy wpływu emocji na ciało
 • Od nakręcania po „ucieczki” – typowe wzorce zachowania w sytuacjach postrzeganych jako trudne;
 • Emocje własne i emocje innych – sposoby komunikacji emocji w codziennych relacjach zawodowych i prywatnych
 • Strategie „przed” i „za drzwiami” – jak radzić sobie w sytuacjach stresujących, aby nie kumulować napięcia. Jak pomimo stresu budzić w sobie kreatywność i nieschematyczne myśleni;
 • Czym jest flow – co to znaczy akceptacja i płyniecie z życiem
 • Jak radzić sobie z emocjami, aby zmiana była szansa na rozwój i wzmocnienie.
5

STRES INFORMACYJNY ­ jak selekcjonować informacje i radzić sobie z ich nadmiarem

Na warsztacie skupimy się na 3 głównych zagadnieniach: Jak rozpoznać stres informacyjny? Jak sobie z nim radzić? I jak zaopiekować się sobą?

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie i zrozumienie zagadnienia stresu informacyjnego i rozpoznanie w porę zagrożeń jakie ze sobą niesie.
 • poszukiwanie rozwiązań jak zadbać o umysł i ciało w wyniku działania nadmiaru informacji,
 • poszukiwanie sposobów przeciwdziałania stresowi informacyjnemu.

 

RAMOWY PROGRAM:

 • Przyjaciel czy wróg?
 • Jak mózg odbiera informacje i gdzie leżą jego ograniczenia
 • Analiza stresu informacyjnego w indywidualnym doświadczeniu
 • Jak zadbać o swój dobrostan (ekologię mózgu)?
 • Wybrane sposoby na zarządzanie informacją, zarządzanie sobą w czasie
 • Przegląd wybranych aplikacji i narzędzi wspierających
6

NOWA PERSPEKTYWA ­ sposoby na wypalenie zawodowe

CELE:

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Świadomość czynników sprzyjających wypaleniu
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia
 • Poznanie właściwej ścieżki reagowania w przypadku pojawienia się symptomów wypalenia

 

RAMOWY PROGRAM:

 • Wypalenie zawodowe – definicja, symptomy
 • Wpływ długotrwałego stresu na ciało i zdolności poznawcze
 • Jak rozpoznać u siebie podatność na wypalenie / symptomy wypalenia
 • Poczucie sensu w pracy, integracja z wewnętrznym światem wartości
 • Motywacja wewnętrzna
 • Powiększanie strefy komfortu (zamiast jej przekraczania) jako skuteczna i bezpieczna droga do osiągania celów
 • Techniki ochrony przed wypaleniem
 • Techniki zmniejszające napięcie w ciele i umyśle
7

SZTUKA WYPOCZYWANIA ­ jak prawdziwie regenerować się i wypoczywać

Aby efektywnie pracować, trzeba umieć efektywnie wypoczywać. A w dzisiejszych czasach – szybkiego tempa życia – w cenie coraz bardziej efektywność, kreatywność i odporność na wypalenie zawodowe. Każdy, który takie wartości ceni w swoich pracownikach i dba o własne zdrowie, tego tematu bagatelizować nie powinien…

Warsztat ten jest podróżą w kierunku prawdziwego, cudownego i regenerującego wypoczynku…. Proste? Niby tak, ale jak się okazuje, szczególnie w epoce stresu informacyjnego, gonitwy i tempa życia – mało kto posiadł sztukę prawdziwego wypoczywania.

Nasza podróż będzie podróżą refleksyjną, otwierającą na siebie, ale też inspirującą i dającą konkretne rozwiązania do wykorzystania od zaraz.

 

RAMOWY PROGRAM:

 • Indywidualny wzorzec wypoczynku
 • Co to znaczy „udane” wakacje
 • Czego potrzebuję, aby zregenerować swoje siły
 • Jak odzyskać kontakt z własnym ciałem podczas pracy
 • Co z poniedziałkowym porankiem
 • Odpoczynek na co dzień
 • Odpoczynek wakacyjny
 • Kontakt z ciałem, a dbanie o ciało
 • Reset umysłowy – jak skutecznie wyłączyć myśli i oczyścić głowę
 • Co znaczy być “tu i teraz” w praktyce
 • Uważność a wielozadaniowość
 • Czy mam swój “wzorzec chorowania”
 • Jak radzić sobie z bezsennością

Warsztat o charakterze inspirującym z elementami interakcji. Otwiera, inspiruje, pobudza do refleksji i działania. Daje też narzędzia do zastosowania od zaraz.

8

EMOCJE W TWOICH RĘKACH­ jak radzić sobie z emocjami w codziennej pracy

W czasach dynamicznie rosnącego tempa życia, ciągłych zmian w świecie i rozwoju technologicznego, zmienia się znaczenie słowa „efektywność”. Umiejętność zarzadzania swoimi emocjami przez managera, jego odporność psychiczna a tym samym spokój wewnętrzny i pewność siebie – niczym kamień rzucony w wodę rozchodzi się wokół, budując zaufanie i zaangażowanie podlegającego mu zespołu. To konieczny warunek aby budować  dojrzałą kulturę emocjonalną w firmie, zdrową komunikację i kształtować organizacje, które radzą sobie w zmianie.

RAMOWY PROGRAM

Pro-aktywność – postawą wspierającą siłę i odporność psychiczną

 • Reaktywność vs pro-aktywność – praca z matrycą wpływu
 • Jak wyeliminować stres wynikający z walki z „wiatrakami”
 • Strefa wpływu managera i jak ją powiększyć
 • Jak manager może powiększać strefy wpływu w swoim zespole
 • Bierna obecność i jak ją minimalizować

O emocjach i stresie w praktyce

 • Omówienie modelu „myśli, ciało, emocje„
 • Reakcje pod wpływem stresu i ich konsekwencje w pracy managera (model Zosi Samosi, pracoholika, kontrolującego, dźwigacza,…)
 • Psychologiczne mechanizmy obronne w stresie
 • Profilaktyka zdrowia w kontekście chorób psychosomatycznych

Praktyczne techniki

 • Szybkie techniki do wykorzystania w codziennym życiu z nastawieniem na trudne sytuacje w pracy – ćwiczenia w pracy i samochodzie
 • Trudna sztuka regeneracji – ćwiczenia na reset umysłowy
 • Sposoby na bezsenność
 • Jak wyłączyć głowę, kiedy przenoszę pracę do domu

Komunikacja emocji w pracy

 • Wyrażanie emocji w pracy – dylemat „człowiek czy manager”
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w zespole
 • Sztuka doceniania – budowanie pozytywnych emocji zespołu
9

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA PRACOWNIKÓW - wyzwania psychiczne, rodzicielskie, relacje

NASTROJE, OBAWY, SMUTKI I DOŁY  – KAŻDY JE MA I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

Wybierz temat, który jest Ci najbliższy:

 • Uwolnij się od smutku – w poszukiwaniu optymizmu i poczucia szczęścia.
 • Samotność w kryzysie – jak odnaleźć wsparcie i zadbać o siebie?
 • Upadłaś? – wstań, popraw koronę i idź dalej.
 • Kiedy” szaro i buro” nie tylko za oknem – jak zadbać o siebie i odszukać sens i radość.?

KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Wybierz temat (lub tematy), który jest Ci najbliższy:

 • Ktoś podmienił mi dziecko –  jak wychować nastolatka i nie zwariować?
 • Chwalić dziecko…, a jeśli mu to zaszkodzi ?  – prawdy i mity o karach i nagrodach.
 • Wystarczająco dobra matka, czyli jaka?
 • 10 błędów popełnianych przez kochających rodziców.
 • Kiedy pozwolić kiedy zabronić – o stawianiu  granic i dbaniu o siebie
 • Odmów, odpuść, odpocznij – zadbaj o siebie, by być dobrym rodzicem.
 • Moje dziecko nie chce się uczyć – jak  zmotywować niezmotywowanych.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE BUDOWANIA RELACJI

Wybierz temat, który jest Ci najbliższy:

 • Zanim powiesz „mam dość”– sztuka porozumienia w związku.
 • Spirala konfliktu – zatrzymaj się zanim wejdziesz na ring.
 • Pytaj i słuchaj uważnie – ABC budowania relacji.
10

ENERGIA I SPOKÓJ W SZYBKIM ŚWIECIE - event z cyklu „Wellbeing dla wymagających” ( dla Top Managmentu)

W czasach dynamicznie rosnącego tempa życia, rozwoju technologicznego i tym samym ilości przetwarzanych informacji, ciągłych zmian w świecie biznesu, wielopoziomowych zmian związanych z pandemią a także zjawiska starzejącego się społeczeństwa, zmienia się znaczenie słowa „efektywność”. Jego kluczowym składnikiem staje się umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami; umiejętność pracy w warunkach zmiany, tempa i presji wyników, sztuka regeneracji sił i zadbania o siebie w taki sposób, aby minimalizować psycho-somatyczne skutki stresu; nie osłabiać swojej odporności, nie wypalić się zawodowo, zadbać o ty, aby długo cieszyć się zdrowiem a swoim entuzjazmem i siłą zarażać innych.

CELE

 • zwiększenie skuteczności w zarządzaniu
 • poprawienie atmosfery w firmie
 • obniżenie współczynnika tzw. biernej obecności i pośrednio absencji
 • wzrost kreatywności uczestników jak również ich zespołów
 • wzrost zaangażowania

W PROGRAMIE

 • MAM WPŁYW – skąd czerpać energię i spokój psychiczny w czasach zmian i niepewności
 • SAMOŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA – mechanizmy działania i fizjologia
 • ANTYSTRESS – Praktyczne techniki radzenia sobie z emocjami w stresie
 • RESET UMYSŁOWY –  sztuka niemyślenia w królestwie głowy
 • KOMUNIKACJA emocji
 • ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA  – jak ją budować w trudnych okresach
 • YOUR PERSONAL POWER BANK – zarządzanie energią własną

Wpływ poziomu zaangażowania na wskaźniki biznesowe

Metaanaliza przeprowadzona przez Instytut Gaalupa z 2020 roku pokazuje bezpośrednie korelacje pomiędzy poziomem zaangażowania a takimi wskaźnikami jak absencja (81%), bezpieczeństwo pracy (64%) a także produktywność, zyskowność, fluktuacja.

Zresetuj się i zacznij żyć...

Życie dzieje się tu i teraz, i nie na wszystkie wydarzenia mamy wpływ. Jeśli nie zaakceptujemy tego faktu, będziemy trwać w wiecznym oczekiwaniu. A co najważniejsze – nie znajdziemy siły do działania w tych obszarach, w których ów wpływ akurat mamy.

Zresetuj się i zacznij żyć, felieton Beaty Dyraga, Personel Plus 2023

Pobierz darmowy ebook

5 Pomysłów Na Wellbeing Dla Pracowników Fizycznych