Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

nowoczesne przywództwo

Nowoczesne przywództwo

Skuteczność managera we współczesnym środowisku pracy

Świat się zmienia. Ostatnie wydarzenia geopolityczne, kryzysy i wysokie tempo życia wpłynęły na znaczenie słowa efektywność i to, co tak naprawdę determinuje skuteczność managera we współczesnym świecie biznesu.
Organizacje potrzebują nowoczesnych liderów, którzy potrafią skutecznie przeprowadzać je przez zmiany, radzić sobie w kryzysach i budować zaangażowane zespoły.

Przeczytaj :"Dlaczego pracownicy odchodzą od szefa" MAGAZYN FORBES, wywiad z Beatą Dyraga, czerwiec 2023

Korzyści dla organizacji

zaangażowani i zmotywowani pracownicy

zdrowa i skuteczna komunikacja

więcej zaufania w zespołach

obniżona tzw. bierna obecność, absencja, fluktuacja

Kultura dojrzałości emocjonalnej w organizacji

silna organizacja, która radzi sobie w zmianach i kryzysach

Od zaufania do odpowiedzialności za wyniki

Nowoczesny lider stawia na otwartą komunikację elastyczność a także na budowanie zaufania wśród pracowników. Zgodnie z piramida Lencioniego - wysoki poziom zaufania sprzyja otwartej i komunikacji, przejrzystemu feedbackowi, buduje zaangażowanie w zwspole a to prowadzi do wspólodpowiedzialoności za pracę i wyniki biznesowe.

Poznaj programy bazowe

1

AKADEMIE MANAGERSKIE FIRST TIME MANAGER AKADEMIA DLA MIDDLE LEVEL - OD MANAGERA DO LIDERA AKADEMIA DLA TOP MANAGERÓW AKADEMIA DLA MISTRZÓW/BRYGADZISTÓW

FIRST TIME MANAGER

CELE

 • Budowanie postawy współodpowiedzialności za biznes i za firmę, w opozycji do zajmowania się tylko swoim działem czy przerzucania odpowiedzialności;
 • Budowanie kultury zaufania w zespołach
 • Budowanie umiejętności zarzadzania zespołem w zmianie w obliczu zmiennego
  środowiska pracy oraz zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej;
 • Budowanie kultury otwartej i transparentnej komunikacji w stylu dorosły – dorosły;
 • Wzmocnienie managerów w umiejętności zarządzania własnym czasem i wielozadaniowością;
 • Budowanie kultury komunikacyjnej potrafiącej wypracowywać scenariusz WIN -WIN ( w opozycji do obwiniania się i oskarżania lub wycofania);
 • Budowanie kultury dojrzałości emocjonalnej w organizacji;
 • Zdobycie/wzmacnianie/ugruntowanie miękkich kompetencji komunikacyjnych niezbędnych w skutecznym zarządzaniu m.in. takich jak delegowanie zadań, egzekwowanie poleceń, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie itp.;

W PROGRAMIE

Moduł 1 – wiarygodnośc managera

Moduł 2 – zarządzanie przez partnerstwo

Moduł 3 – motywowanie pracowników

Moduł 4 – delegowanie

Moduł 5 – stres i emocje w pracy managera


AKADEMIA MISTRZA

CELE

 • Autorefleksja i osadzanie się w roli managera
 • Umiejętność zbudowania autorytetu w zespole w przypadku awansu oddolnego
 • Zdobycie miękkich kompetencji komunikacyjnych niezbędnych w skutecznym zarządzaniu m.in. takich jak delegowanie zadań, egzekwowanie poleceń, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie itp.
 • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do budowania efektywnych zespołów
 • Budowanie umiejętności zarządzania zespołem w oparciu o zdrową, asertywną postawę
 • Wzrost efektywności w zakresie realizacji zadań i komunikacji z pracownikami
 • Budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w zespole
 • Budowanie postawy „zacznij zmianę od SIEBIE”

W PROGRAMIE:


Moduł 1 – Budowanie autorytetu

 • Manager – moja rola i zadania.
 • Stanowisko to nie wszystko – czynniki budujące autorytet
 • Awans wewnętrzny – jak współpracować z byłymi kolegami.
 • Manager a rozwój pracowników – budowanie kompetencji zespołu
 • Umiejętności kierowania zespołem – style kierowania.
 • Budowanie zespołu i zaangażowania pracowników
 • Moduł 2 – Narzędziownie skutecznego managera

 • Komunikacja managerska – jak mówić, by inni słuchali a nie tylko słyszeli.
 • Informacja zwrotna jako narzędzie budowania zaangażowania pracowników.
 • Pozytywna informacja zwrotna – po co chwalić, skoro wszystko jest OK?
 • Negatywna informacja zwrotna – jak zwrócić uwagę, by nie zdemotywować pracownika.
 • Delegowanie i monitorowanie zadań.
 • Lider motywujący – moja postawa ma znaczenie.
 • Pieniądze to nie wszystko – motywowanie pozafinansowe.
 • Moduł 3 – Wyzwania w pracy managera

 • Trudności w pracy managera
 • Pro-aktywność – postawą wspierającą eliminację stresu
 • Czym jest asertywność w kontekście pracy managera
 • Budowanie autorytetu przełożonego na bazie asertywności
 • Język niewerbalny i jego znaczenie
 • Asertywność w konflikcie – rozpoznanie własnych skryptów zachowania
 • Komunikacja emocji w pracy
 •  

  AKADEMIA DLA TOP MANAGERÓW

  CELE

  • Wzmocnienie kluczowych kompetencji managerskich na poziomie B-1
  • Odświeżenie i uspójnienie poziomu wiedzy, mając na względzie zorganizowany w poprzednim roku program rozwojowy dla menedżerów B-2 i B-3
  • Zainspirowanie – do jakiego poziomu dążymy w organizacji – Management 3.0
  • Budowanie umiejętności zarzadzania zespołem w zmianie w obliczu zmiennego środowiska pracy oraz zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej
  • Wzmocnienie odporności psychicznej Managerów
  • Budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w zespole
   – z emocjami własnymi oraz emocjami zespołu;

  W PROGRAMIE

  Moduł 1 – przywództwo i budowanie autorytetu

 • zachowania i sygnały statusowe oraz ich wpływ na komunikację
 • sygnały przynależności i bezpieczeństwa kluczowe dla relacyjności
 • sygnalizowanie kompetencji, rzetelności, intencji i otwartości
 • dominacja czy respekt – dwie ścieżki do przewodzenia grupie
 • kluczowe komponenty charyzmy przywódczej
 • Moduł 2 – zarządzanie zespołem rozproszonym i hybrydowym

 • wpływ współpracy wirtualnej i hybrydowej na jakość komunikacji, poczucie przynależności, bezpieczeństwa i zaangażowania
 • najczęstsze dysfunkcje grupowe takich zespołów oraz metody radzenia sobie z nimi
 • prowadzenie angażujących, klarownych i efektywnych czasowo spotkań wirtualnych
 • techniki usprawniania przepływu komunikacji oraz podnoszenia jakości interakcji
 • techniki rozwijania operacyjności, kreatywności, adaptacyjności i innowacyjności
 • Moduł 3 – delegowanie zadań i rozwijanie samodzielności pracowników 

 • motywacja vs zaangażowanie vs szczęście pracownika – różnice i zależności
 • różnica między uprawomocnieniem a delegowaniem
 • poziomy delegowania z użyciem kart delegowania management 3.0 „delegation poker”
 • tablica delegowania – “delegation board”
 • Moduł 4 – budowanie odporności psychicznej – swojej i zespołu

 •  pro-aktywność – postawą wspierającą siłę i odporność psychiczną 
 •  o emocjach i stresie w praktyce 
 •  praktyczne techniki 
 • komunikacja emocji w pracy 
 • Moduł 5 – zarządzanie zmianą

 • ja w świecie vuca/bani –  3 sposoby radzenia sobie z ciągłymi zmianami na przykładzie case studies z polskich i międzynarodowych korporacji
 • najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą
 • model promowania  i komunikowania zmiany
 • rola lidera w komunikowaniu zmian – jak skutecznie komunikować zmiany naszym pracownikom
 • pokonywanie obiekcji wobec zmian – zarządzanie oporem przed zmianą
 • Moduł 6 – problem solving / zarządzanie kryzysowe 

 •  świadomość swojego wpływu w sytuacji kryzysowej
 •  efektywne zarządzanie sytuacją kryzysową – znaczenie odpowiedzialności, decyzyjności i skutecznej komunikacji (intent-based leadership, marquet) – symulacja sytuacji kryzysowej i odgrywanie scenek w podgrupach
 •  kryzys jako szansa, by zwiększyć innowacyjność w zespole i budować kulturę ciągłego uczenia się („unlearn” i „relearn”) – ćwiczenie z wykorzystaniem elementów metody design thinking w oparciu o przykłady uczestników
 • Moduł 7- jak stawać się wspierającym liderem – servant leadership

 •  świat vuca, czyli jaki? 
 •  vuca prime, czyli rola lidera w zarządzaniu zespołem w niespokojnych czasach
 •  10 cech servant lidera, czyli zwinny (agilowy) lider na miarę naszych czasów – omówienie każdej z cech, dla lepszego zrozumienia ich istoty i tym samym nadania kierunku zmiany dla uczestników
 • Moduł 8 – budowanie autorytetu lidera w zróżnicowanej pokoleniowo organizacji 

 • ramy czasowe pokoleń i charakterystyka ich kluczowych cech w miejscu pracy: „pokolenia – co się zmienia?”
 • międzypokoleniowa podróż w czasie, czyli od „pana dyrektora” po „lidera służebnego” – co buduje autorytet przywódczy
 • koncepcja ścieżki kariery oraz oczekiwania względem lidera z perspektywy pokoleń.
 • w jaki sposób komunikować się z każdym z pokoleń. 
 • co działa na bb, x, y, z, czyli jak motywować i rozwijać zróżnicowane generacyjnie zespoły. 
 • Moduł 9 – zarządzanie strategiczne  2

  POWER MANAGERA – POWER ZESPOŁU

  Wzmacniający, regenerujący oraz energetyczny warsztat o charakterze integracyjnym, który na długo pozostanie w pamięci.

  W czasach dynamicznie rosnącego tempa życia, rozwoju technologicznego i tym samym ilości przetwarzanych informacji, ciągłych zmian w świecie biznesu,                        wielopoziomowych zmian związanych z pandemią zmienia się znaczenie słowa „efektywność”. Jego kluczowym składnikiem staje się umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami; umiejętność pracy w warunkach zmiany, tempa i presji wyników, sztuka regeneracji sił i zadbania o siebie w taki sposób, aby minimalizować psycho-somatyczne skutki stresu; nie osłabiać swojej odporności, nie wypalić się zawodowo, zadbać o ty, aby długo cieszyć się zdrowiem a swoim entuzjazmem i siłą zarażać innych.

  Kluczowymi osobami, których ten temat dotyczy są Managerowie w firmie.

  To wyjątkowy warsztat, którego celem jest refleksja oraz dostarczenie konkretnych narzędzi w obszarze budowania SIŁY WŁASNEJ – JAKO CZŁOWIEKA I JAKO MANAGERA oraz SIŁY ZESPOŁU.

  CELE

  • Psychiczne wsparcie Managerów w obecnej, zmiennej, kryzysowej rzeczywistości i wynikających z niej trudności emocjonalnych i społecznych
  • Budowanie w zespole kultury dojrzałości emocjonalnej, która radzi sobie w zmianie
  • Budowanie kultury zdrowej komunikacji o Integrację zespołu w kompletnie nowej jakości
  • Wzmocnienie odporności psychicznej i fizycznej Managerów
  • Umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi oraz emocjami zespołu
  • Poznanie sposobów i narzędzi komunikacyjnych na wspieranie innych pracowników w trudnych sytuacjach
  • Niezwykle skuteczną integrację zespołu i wzajemne poznanie np. w sytuacji nowy szef, nowy początek (wtedy rozpoczyna się od sesji integracyjnej szef-zespól z expoze szefa)

  W PROGRAMIE

  • Jeden zespół jeden cel
  • Mam wpływ – pro aktywność postawą wspierającą siłę własną i zespołu
  • Samoświadomość emocjonalna
  • Power komunikacja
  • Uważność w pracy z zespołem
  • Podsumowanie – nowe otwarcie
  3

  POZYTYWNA MOTYWACJA SILNYM NARZĘDZIEM W RĘKACH LIDERA

  Motywacja jest nieodłącznym elementem skutecznego przywództwa. Jednak, aby osiągnąć pełen potencjał swojego zespołu, liderzy powinni zdawać sobie sprawę, że pozytywna motywacja jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi dysponują.

  Pozytywna motywacja to siła, która napędza członków zespołu do osiągania wyznaczonych celów i dążenia do sukcesu. Lider, który potrafi wykorzystać tę motywację, ma ogromny wpływ na wyniki organizacji oraz na samopoczucie i zaangażowanie swoich pracowników.

  CELE 

  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą pozytywnej motywacji jako kluczowego narzędzia w efektywnym zarządzaniu zespołem.
  • Nabywanie umiejętności identyfikacji i zrozumienia potrzeb członków zespołu
  • Stworzenie inspirującej, wspierającej i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy
  • Motywowania zespołu do osiągania celów organizacji
  • Rozpoznawanie i nagradzanie osiągnięć członków zespołu, co wpływa na ich motywację i zaangażowanie
  • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych lidera, w tym umiejętności wyrażania uznania i budowania zaufania w zespole
  • Wzmocnienie umiejętności liderów w zakresie pozytywnej motywacji, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i zaangażowania zespołu oraz osiągania lepszych wyników organizacyjnych.

   

  W PROGRAMIE

  • Badanie i zrozumienie potrzeb zespołu
  • Kreowanie pozytywnej atmosfery pracy
  • Motywowanie przez cele i wyzwania
  • Rozpoznawanie i nagradzanie osiągnięć
  • Budowanie motywacji w dłuższej perspektywie
  4

  EMOCJE MANAGERA - EMOCJE ZESPOŁU

  Stresujące, emocjonalne sytuacje w pracy managera to niemal codzienność. Presja wyników, trudna rozmowa z pracownikami, zaskakujące wieści. Ponadto praca w dużej organizacji  oznacza dużo zmian i konieczność radzenia sobie z niespodziewanym biegiem zdarzeń i częstą niepewnością.

  Nierzadko do tych wydarzeń i problemów – pomimo prób “odcięcia się” – wracamy w domu, co jeszcze bardziej nakręca lawinę stresu.

  CELE 

  • Wzmocnienie odporności psychicznej managerów
  • Wsparcie managerów w kontekście wypalenia zawodowego
  • Poznanie sposobów i narzędzi komunikacyjnych na wspieranie innych pracowników w trudnych sytuacjach 
  • Wzmocnienie poczucia wpływu w obecnej rzeczywistości
  • Poznanie praktycznych ćwiczeń na radzenie sobie w obliczu stresu, emocji i zmian – ćwiczenia oddechowe, mindfullness, medytacyjne

  W PROGRAMIE

  Zarządzanie emocjami własnymi

  • Stresujące sytuacje w pracy managera– dyskusja wstępna 
  • Pro – aktywność – postawą wspierającą eliminację stresu
  • O emocjach i stresie w praktyce – mechanizmy działania i fizjologia
  • Praktyczne techniki radzenia sobie z emocjami w stresie
  • Reset umysłowy – sztuka niemyślenia w królestwie głowy

   Zarządzanie emocjami innych 

  • Komunikacja emocji
  • Uważność w pracy z zespołem
  • Narzędzia komunikacyjne w sytuacjach trudnych
  5

  SERVANT LEADERSHIP

  W dzisiejszych czasach osoby zarządzające często przeżywają rozterki, jakim być przywódcą, by pociągnąć za sobą ludzi i stwarzać warunki rozwoju dla organizacji. Wiele osób nie rozumie, jak można służyć i wspierać, zamiast wydawać polecenia podległym osobom – to nie oni pracują na mnie, lecz to ja muszę pracować dla nich.

  Przywództwo służebne/wspierające jest połączeniem zarówno elementów operacyjnych, jak i wizji ze strategią. Coraz więcej organizacji zaczynać widzieć konkretne potrzeby związane z wdrażaniem Servant Leadership, co w znaczący sposób wpływa na efektywność ich działania i funkcjonowania operacyjnego.

  CELE

  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą servant leadership (liderstwo służebne) jako alternatywnego podejścia do przywództwa, w którym lider służy innym i stawia dobro zespołu ponad własne interesy.
  • Poznanie wartości servant leadership
  • Rozwinięcie umiejętności empatii i słuchania
  • Budowanie zaufania i relacji
  • Kształtowanie atmosfery otwartości i współpracy
  • Rozwinięcie umiejętności lidera w zakresie wsparcia rozwoju zawodowego i osobistego członków zespołu, aby pomóc im osiągnąć swój pełny potencjał.
  • Skuteczne zarządzanie konfliktami
  • Doskonalenie umiejętności delegowania i oddawania władzy

  W PROGRAMIE

  • Wprowadzenie do przywództwa służebnego, którego istotą jest służenie innym, a nie sobie w kontekście praw przywództwa
  • Przywództwo w czasach kryzysu w oparciu o 5 perspektyw przywództwa w czasach kryzysu
  • Jaki jest świadomy lider? – droga od solisty do dyrygenta
  • Od władzy pozycyjnej do autorytetu moralnego
  • Jak wprowadzić te cztery cechy charakteru, by podnieść swoje kompetencje przywódcze?
  6

  ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ZESPOLE

  Podczas szkolenia przyjrzymy się ewolucyjnej zmianie autorytetu managera w kontekście potrzeb poszczególnych pokoleń poczynając od Baby Boomersów, a skończywszy na wkraczającym właśnie na rynek pracy pokoleniu Z. Porozmawiamy o oczekiwaniach najmłodszych pokoleń, które do 2025 roku (genY) będą stanowiły 75% całego zatrudnienia, w odniesieniu do przełożonego. Przyjrzymy się koncepcji kariery,, oczekiwanemu modelowi przywództwa. Przekażemy wskazówki, jak skutecznie komunikować się ze zróżnicowanym pokoleniowo zespołem oraz w jaki sposób motywować i rozwijać BB, X, Y, Z.

  CELE 

  • Uczestnicy poznają praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością w organizacji pod kątem wieku, płci, narodowości
  • Zdobędą wiedzę w jaki sposób komunikować się oraz zarządzać międzypokoleniowością w miejscu pracy poprzez zrozumienie motywów działania poszczególnych pokoleń oraz atutów, jakie wnosi do organizacji każda z generacji

  W PROGRAMIE

  • Ramy czasowe pokoleń i charakterystyka ich kluczowych cech w miejscu pracy: „pokolenia – co się zmienia?”
  • Międzypokoleniowa podróż w czasie, czyli od „pana dyrektora” po „lidera służebnego” – co buduje autorytet przywódczy
  • Koncepcja ścieżki kariery oraz oczekiwania względem lidera z perspektywy pokoleń.
  • W jaki sposób komunikować się z każdym z pokoleń. 
  • Co działa na bb, x, y, z, czyli jak motywować i rozwijać zróżnicowane generacyjnie zespoły.
  7

  MANAGMENT 3.0

  CELE

   

  W PROGRAMIE

  1. Wprowadzenie do akademii przywództwa

  • przedstawienie trenerów 
  • przedstawienie logistyki programu

  2. Zarządzanie w stylu management 1.0; 2.0; 

  3. Model zarządzania 3.0

  • motywuj ludzi – energize others 
  • uprawomocnij zespoły – empower people 
  • dopasuj ograniczenia – align constraints 
  • rozwijaj kompetencje – develop competences 
  • rozwijaj strukturę – grow structure 
  • usprawniaj wszystko – improve everything
  8

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE W ŚWIECIE MANAGERA

  Na to, aby być świetnym prezenterem i mówcą składa się umiejętność wykorzystania własnej naturalnej siły i mocnych stron oraz wypracowane umiejętności.  Na warsztatach zajmiemy się jedną i drugą stroną. 

  Nie wspieramy powielania gestów i kopiowania tego, co robią inni. Będziemy pracować z indywidualnymi predyspozycjami i potencjałem uczestników , aby każdy odnalazł własny styl prezentacji. Zdał sobie sprawę ze swoich mocnych stron i konkretnych elementów do poprawy z dokładnymi wskazówkami co do dalszego treningu.  Nauczymy uczestników co zrobić, aby ludzie słuchali z uwagą i zainteresowaniem tego, co mówią. Pokażemy jak dobrać styl prezentacji do grupy odbiorców, jak zbudować pozytywne pierwsze wrażenie.

  CELE

  • Uczestnicy odkryją swoje mocne strony w pracy z grupą oraz obszary do poprawy;
  • Nauczą się, jak mówić, aby trafić do różnego typu odbiorcy; mówić ciekawie i utrzymać uwagę słuchaczy;
  • Nauczą się budować pozytywne „pierwsze wrażenie”;
  • Poznają sposoby zapobiegania tremie oraz co zrobić, kiedy już się pojawi;
  • Poznają ćwiczenia przygotowujące ciało i głos przed wystąpieniem;
  • Poznają sposoby na uatrakcyjnienie swojego wystąpienia i skuteczny i jasny przekaz ;
  • Poznają różne style prezentacji;
  • poznają metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpienia m.in. trudnymi słuchaczami, przeszkadzaniem, wpadkami sprzętowymi;
  • Nauczą się skutecznie wspierać przekaz pomocami audiowizualnymi;
  • Otrzymają informacje zwrotne od grupy i trenera oraz instrukcje do dalszej samodzielnej pracy;

   

  W PROGRAMIE

  • Wprowadzenie do świata prezentacji
  • Style prezentera
  • Jak przygotować świetną prezentację czyli „niezbędnik” prelegenta
  • Skuteczna komunikacja w poszczególnych fazach wystąpienia
  • Warsztat uważności
  9

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRZY WYKORZYSTANIU INSIGHTS DISCOVERY™

  Insights Discovery to funkcjonujący na międzynarodowym rynku od ponad 34 lat sprawdzony, oparty na typologii osobowości  C.G. Junga, akredytowany model opisujący indywidualny styl funkcjonowania poprzez pryzmat czterech energii kolorystycznych: czerwona, zielona, niebieska, żółta. Cechuje się niespotykaną wśród innych tego typu narzędzi rzetelnością, która wynosi 92%.

  CELE

  • Poznanie różnych stylów komunikacji innych osób na podstawie Jungowskiej teorii Insights Discovery i zrozumienie co nimi kieruje
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania kim jest nasz rozmówca, aby móc dopasować do niego styl komunikacji i argumentacji
  • Zminimalizowanie konfliktów i nieporozumień na tle komunikacyjnym – mniej stresów i frustracji 😉
  • Uświadomienie sobie silnych i słabych stron każdego ze stylów komunikacji oraz wartości wnoszonych przez nie do zespołu
  • Opracowanie strategii komunikacyjnej ze swoim antagonistą (osobą o przeciwstawnym stylu komunikacji) w celu poprawy wzajemnych relacji, komunikacji i współpracy
  • Możliwość stworzenia indywidualnego programu rozwojowego na bazie otrzymanych rekomendacji

  W PROGRAMIE

  • Charakterystyka każdego typu osobowości zarówno w dobrej, jak i słabszej kondycji psychofizycznej; 
  • Omówienie wartości wnoszone do zespołu przez każdą z energii i sposoby wykorzystania ich w pracy zespołowej
  • Trening komunikacji z energią/energiami antagonistyczną/ymi, czyli takimi rozmówcami i współpracownikami, których preferencje komunikacyjne są najbardziej odmienne od naszych
  • Rekomendowane działania po warsztacie – 1h indywidualnej konsultacji mentoringowej, podczas której szczegółowo omawiamy profil indywidualny  10

  MANAGER W OBLICZU ZMIANY

  Szczególnie w obecnych zmiennych, niepewnych, niejednoznacznych i złożonych czasach, czyli świecie VUCA, zarządzanie zmianą staje się trendem przyszłości. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyki nowoczesnych stylów zarządzania, pozwalające znacznie skuteczniej przeprowadzać proces zmiany organizacyjnej.

  CELE 

  • Rozwój umiejętności zarządzania zmianą, które minimalizują opór pracowników i maksymalizują akceptację i zaangażowanie
  • Naukę efektywnego komunikowania się, zarządzania informacjami, budowania zaufania oraz przekazywania jasnych i zrozumiałych komunikatów w celu zminimalizowania niepokoju i sprzeciwu
  • Rozwijanie umiejętności menedżerów w zakresie kreowania i utrzymania kultury zmiany

  PROGRAM

  • Ja w świecie vuca/bani –  3 sposoby radzenia sobie z ciągłymi zmianami na przykładzie case studies z polskich i międzynarodowych korporacji
  • Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą
  • Model promowania  i komunikowania zmiany
  • Rola lidera w komunikowaniu zmian – jak skutecznie komunikować zmiany naszym pracownikom
  • Pokonywanie obiekcji wobec zmian – zarządzanie oporem przed zmianą

  Analiza potrzeb

  Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb (rozmów, grup focusowych z mangerami, analizy potrzeb biznesowych i ludzkich) i są w pełni dostosowane do potrzeb danej grupy czy osoby.

  Badania przeprowadzone przez Gallupa pokazują ze pracownicy, którzy uważają swojego szefa za przywódcę oddanego swojemu zespołowi są o 22% bardziej produktywni i o 21 % bardziej zaangażowani

  Beata Dyraga dla magazynu „Forbes”, 9/2021

  Poznaj szczegóły naszych szkoleń i projektów dla kadry managerskiej. Wypełnij formularz lub zadzwoń: (+48) 22 613 41 72, (+48) 536 590 635

  Zrób pierwszy krok, a my zajmiemy się resztą.

  Wypełnił formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.