Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

nowoczesne przywództwo

Nowoczesne przywództwo

Skuteczność managera we współczesnym środowisku pracy

Świat się zmienia. Ostatnie wydarzenia geopolityczne, kryzysy i wysokie tempo życia wpłynęły na znaczenie słowa efektywność i to, co tak naprawdę determinuje skuteczność managera we współczesnym świecie biznesu.
Organizacje potrzebują nowoczesnych liderów, którzy potrafią skutecznie przeprowadzać je przez zmiany, radzić sobie w kryzysach i budować zaangażowane zespoły.

"Dlaczego pracownicy odchodzą od szefa" MAGAZYN FORBES, wywiad z Beatą Dyraga, czerwiec 2023

Korzyści dla organizacji

zaangażowani i zmotywowani pracownicy

zdrowa i skuteczna komunikacja

więcej zaufania w zespołach

obniżona tzw. bierna obecność, absencja, fluktuacja

Kultura dojrzałości emocjonalnej w organizacji

silna organizacja, która radzi sobie w zmianach i kryzysach

Od zaufania do odpowiedzialności za wyniki

Nowoczesny lider stawia na otwartą komunikację elastyczność a także na budowanie zaufania wśród pracowników. Zgodnie z piramida Lencioniego - wysoki poziom zaufania sprzyja otwartej i komunikacji, przejrzystemu feedbackowi, buduje zaangażowanie w zwspole a to prowadzi do wspólodpowiedzialoności za pracę i wyniki biznesowe.

Poznaj programy bazowe

1

AKADEMIE MANAGERSKIE FIRST TIME MANAGER AKADEMIA DLA MIDDLE LEVEL - OD MANAGERA DO LIDERA AKADEMIA DLA TOP MANAGERÓW AKADEMIA DLA MISTRZÓW/BRYGADZISTÓW

FIRST TIME MANAGER

CELE

 • Budowanie postawy współodpowiedzialności za biznes i za firmę, w opozycji do zajmowania się tylko swoim działem czy przerzucania odpowiedzialności;
 • Budowanie kultury zaufania w zespołach
 • Budowanie umiejętności zarzadzania zespołem w zmianie w obliczu zmiennego
  środowiska pracy oraz zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej;
 • Budowanie kultury otwartej i transparentnej komunikacji w stylu dorosły – dorosły;
 • Wzmocnienie managerów w umiejętności zarządzania własnym czasem i wielozadaniowością;
 • Budowanie kultury komunikacyjnej potrafiącej wypracowywać scenariusz WIN -WIN ( w opozycji do obwiniania się i oskarżania lub wycofania);
 • Budowanie kultury dojrzałości emocjonalnej w organizacji;
 • Zdobycie/wzmacnianie/ugruntowanie miękkich kompetencji komunikacyjnych niezbędnych w skutecznym zarządzaniu m.in. takich jak delegowanie zadań, egzekwowanie poleceń, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie itp.;

W PROGRAMIE

Moduł 1 – wiarygodnośc managera

Moduł 2 – zarządzanie przez partnerstwo

Moduł 3 – motywowanie pracowników

Moduł 4 – delegowanie

Moduł 5 – stres i emocje w pracy managera


AKADEMIA MISTRZA

CELE

 • Autorefleksja i osadzanie się w roli managera
 • Umiejętność zbudowania autorytetu w zespole w przypadku awansu oddolnego
 • Zdobycie miękkich kompetencji komunikacyjnych niezbędnych w skutecznym zarządzaniu m.in. takich jak delegowanie zadań, egzekwowanie poleceń, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie itp.
 • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do budowania efektywnych zespołów
 • Budowanie umiejętności zarządzania zespołem w oparciu o zdrową, asertywną postawę
 • Wzrost efektywności w zakresie realizacji zadań i komunikacji z pracownikami
 • Budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w zespole
 • Budowanie postawy „zacznij zmianę od SIEBIE”

W PROGRAMIE:


Moduł 1 – Budowanie autorytetu

Moduł 2 – Narzędziownie skutecznego managera

Moduł 3 – Wyzwania w pracy managera

 

AKADEMIA DLA TOP MANAGERÓW

CELE

 • Wzmocnienie kluczowych kompetencji managerskich na poziomie B-1
 • Odświeżenie i uspójnienie poziomu wiedzy, mając na względzie zorganizowany w poprzednim roku program rozwojowy dla menedżerów B-2 i B-3
 • Zainspirowanie – do jakiego poziomu dążymy w organizacji – Management 3.0
 • Budowanie umiejętności zarzadzania zespołem w zmianie w obliczu zmiennego środowiska pracy oraz zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej
 • Wzmocnienie odporności psychicznej Managerów
 • Budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w zespole
  – z emocjami własnymi oraz emocjami zespołu;

W PROGRAMIE

Moduł 1 – przywództwo i budowanie autorytetu

Moduł 2 – zarządzanie zespołem rozproszonym i hybrydowym

Moduł 3 – delegowanie zadań i rozwijanie samodzielności pracowników 

Moduł 4 – budowanie odporności psychicznej – swojej i zespołu

Moduł 5 – zarządzanie zmianą

Moduł 6 – problem solving / zarządzanie kryzysowe 

Moduł 7- jak stawać się wspierającym liderem – servant leadership

Moduł 8 – budowanie autorytetu lidera w zróżnicowanej pokoleniowo organizacji 

Moduł 9 – zarządzanie strategiczne2

POWER MANAGERA – POWER ZESPOŁU

Silny warsztat o charakterze integracyjno-rozwojowym . Noże być wykorzystywany przy wprowadzaniu nowego managera do zespołu lub potrzebie „otwarcia” nowego rozdziału” Zaczyna się  wtedy od sesji feedbackowo/wspierającej dla managera i zespołu moderowanej przez trenera.

 

PRZYKŁADOWE CELE:

 • Wprowadzenia nowego dyrektora/ managera
 • Rozpoczęcia nowego etapu w danym dziale / zespole
 • Zintegrowania zespołu w duchu zdrowej komunikacji
 • Wsparcia managerów w radzeniu sobie z własnymi emocjami i emocjami zespołu
 • Poprawy współpracy między działowej

RAMOWY PROGRAM:

 • Sesja – gdzie jesteśmy, z czym zaczynamy, co o sobie wiemy
 • Mam wpływ – pro-aktywność postawą wspierającą siłę własną i zespołu
 • Samoświadomość emocjonalna
 • Power komunikacja
 • Uważność w pracy z zespołem
 • Podsumowanie – nowe otwarcie
 • 3

  POZYTYWNA MOTYWACJA SILNYM NARZĘDZIEM W RĘKACH LIDERA

  Warsztaty motywowania pozafinansowego przeznaczone są dla liderów zespołów. Celem jest przegląd teorii (ale tylko tych sprawdzonych i potwierdzonych badaniami) oraz praktyki narzędzi motywowania. Zastanawiamy się także nad różnicami między takimi pojęciami jak: motywacja, zaangażowanie, satysfakcja/frustracja z miejsca pracy. Jednocześnie analizujemy warsztatowo dostępne narzędzia szefa i projektujemy dostosowanie komunikacji szefa do konkretnych sytuacji, występujących w pracy. Całość kończymy wypracowaniem pomysłów na działania motywacyjne szefa oraz praktycznym treningiem prowadzenia rozmów z pracownikami, których celem jest wzmocnienie ich zaangażowania w realizację celów/zadań.

  RAMOWY PROGRAM:

 • Co nas motywuje i demotywuje – doświadczenia uczestników warsztatu.
 • Jak rozumieć motywację i zaangażowanie pracowników?
 • Motywacja zadaniowa – jak wzmacniać motywację komunikacją celów / zadań?
 • 15 meta-potrzeb pracowników – H. Murray.
 • Zaangażowanie w pracę vs. satysfakcja / frustracja z miejsca pracy – F. Herzberg.
 • Poziom rozwoju kompetencji pracownika a zaangażowanie – koncepcja SL II.
 • „Driver’y” młodszych pokoleń – D. Pink i koncepcja motywacji pozafinansowej.
 • Motywacja zespołowa – 5 poziomów angażowania pracowników w decyzje.
 • Warsztat – analiza dosępnych narzędzi motywacyjnych.
 • Warsztat – wybór narzędzi motywacyjnych i przełożenie ich na konkretne sytuacje i komunikację szefa.
 • Trening motywowania pozafinansowego + feedback.
 • 4

  EMOCJE MANAGERA - EMOCJE ZESPOŁU

  CELE/EFEKTY

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność zarządzania emocjami i stresem jest kluczowa dla efektywności indywidualnej managera jak i całej firmy. Niezwykle ważne jest aby budowac w firmie kulturę zdrowej komunikacji w sytuacjach trudnych, otwartego feedbacku i zaufania. Szkolenie skupia się na rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla menedżerów w radzeniu sobie z presją, budowaniu zdrowych relacji w zespole i dbaniu o własne dobre samopoczucie.

  DLA KOGO: Menedżerowie i liderzy, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi emocjami, poprawić efektywność pracy zespołowe, budować zaufanie w zespole i zapobiegać negatywnym skutkom stresu.

  RAMOWY PROGRAM:

 • Czym jest kultura dojrzałości emocjonalnej w organizacji
 • Identyfikacja stresujących sytuacji w pracy
 • Samoświadomość emocjonalna i jej rola w zarządzaniu stresem
 • Zarządzanie energią własną – sposoby na wysoką energię i jasność umysłu
 • Techniki radzenia sobie z emocjami i napięciem w różnych sytuacjach codziennych
 • Reset umysłowy i regeneracja
 • Emocje w zespole: uważność, słuchanie i rozmowy o trudnych sytuacjach
 • Trudne sytuacje w zespole zdalnym –rozmowy przez Teamsy
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami współpracowników i klientów
 • Budowanie pozytywnych emocji w zespole
 • Ćwiczenia praktyczne i podsumowanie
 • 5

  SERVANT LEADERSHIP

  DLA KOGO: warsztat dla kadry kierowniczej.

  Podczas szkolenia  przedstawiona zostanie koncepcja świata VUCA oraz kluczowych wyzwań, w obliczu których stawiany jest współczesny lider. Porozmawiamy o tym w jaki sposób może sobie z nimi radzić wspierając się zwinnym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi, czyli Servant Leadershipem. Omówimy kluczowe cechy przywódcy służebnego oraz sposobu przewodzenia – Managementu 3.0 będącego odpowiedzią i naturalną konsekwencją ewolucji dotychczasowego paradygmatu przywództwa.

   

  RAMOWY PROGRAM:

 • Wprowadzenie do przywództwa służebnego, którego istotą jest służenie innym, a nie sobie, w kontekście praw przywództwa
 • Przywództwo w czasach kryzysu w oparciu o 5 perspektyw przywództwa w czasach kryzysu
 • Jaki jest świadomy lider? – droga od solisty do dyrygenta.
 • Od władzy pozycyjnej do autorytetu moralnego:
 • Jak wprowadzić te cztery cechy charakteru, by podnieść swoje kompetencje przywódcze?
 • 6

  ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ZESPOLE

  Podczas szkolenia przyjrzymy się ewolucyjnej zmianie autorytetu managera w kontekście potrzeb poszczególnych pokoleń poczynając od Baby Boomersów, a skończywszy na wkraczającym właśnie na rynek pracy pokoleniu Z. Porozmawiamy o oczekiwaniach najmłodszych pokoleń, które do 2025 roku (genY) będą stanowiły 75% całego zatrudnienia, w odniesieniu do przełożonego. Przyjrzymy się koncepcji kariery,, oczekiwanemu modelowi przywództwa. Przekażemy wskazówki, jak skutecznie komunikować się ze zróżnicowanym pokoleniowo zespołem oraz w jaki sposób motywować i rozwijać BB, X, Y, Z.

  CELE 

  • Uczestnicy poznają praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością w organizacji pod kątem wieku, płci, narodowości
  • Zdobędą wiedzę w jaki sposób komunikować się oraz zarządzać międzypokoleniowością w miejscu pracy poprzez zrozumienie motywów działania poszczególnych pokoleń oraz atutów, jakie wnosi do organizacji każda z generacji

  W PROGRAMIE

  • Ramy czasowe pokoleń i charakterystyka ich kluczowych cech w miejscu pracy: „pokolenia – co się zmienia?”
  • Międzypokoleniowa podróż w czasie, czyli od „pana dyrektora” po „lidera służebnego” – co buduje autorytet przywódczy
  • Koncepcja ścieżki kariery oraz oczekiwania względem lidera z perspektywy pokoleń.
  • W jaki sposób komunikować się z każdym z pokoleń. 
  • Co działa na bb, x, y, z, czyli jak motywować i rozwijać zróżnicowane generacyjnie zespoły.
  7

  PRAKTYCZNE WORKSHOPY DLA MANAGERÓW – 3 h warsztaty

  Skondensowane warsztaty skupione wokół 1 kluczowej kompetencji managera. Nastawione na minimum teorii i maksimum praktyki.

   PRZYKŁADOWE TEMATY:

  • OCENA PRACOWNICZA
  • TRUDNE ROZMOWY
  • POSTAWY PRACOWNIKÓW W ZMIANIE I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ
  • COACHINGOWA I DYREKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA
  • OD INSPIRACJI DO IMPLANTACJI – KAMIENIE MILOWE W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIE CZASEM
  • DELEGOWANIE ZADAŃ – JAK UNIKAĆ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
  • DOJRZAŁOŚĆ MANAGERA – NA JAKIM ETAPIE JESTEM I DOKĄD PODĄŻAM
  8

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE W ŚWIECIE MANAGERA

  DLA KOGO: dla managerów i wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z prezentacjami wewnętrznymi, prowadzą spotkania, prezentacje sprzedażowe  lub reprezentują firmę na zewnątrz.

  CELE / EFEKTY:

  To wyjątkowo skuteczne, autorskie szkolenie Beaty Dyraga w trzydniowej formule. Warsztat ukierunkowany na naukę skutecznych prezentacji, prowadzenia spotkań sprzedażowych i wystąpień publicznych. Poprzez indywidualną analizę predyspozycji uczestników, pomagamy wydobyć ich mocne strony i określić obszary do rozwoju. Uczymy, jak skutecznie komunikować się z różnymi grupami odbiorców, budować pierwsze pozytywne wrażenie oraz wykorzystywać dostępne narzędzia komunikacyjne. Program obejmuje także techniki radzenia sobie z tremą, konstrukcję przyciągających i zrozumiałych prezentacji oraz określanie celów wystąpień. Poprzez liczne praktyczne ćwiczenia i regularny feedback uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności. Symulacje trudnych sytuacji biznesowych pozwalają na praktykę w realistycznych scenariuszach, a całość dostosowujemy do unikalnych potrzeb firmy.

  DLA KOGO: Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów, menedżerów oraz wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności prezentacji, spotkań sprzedażowych i wystąpień publicznych.

  RAMOWY PROGRAM:

 • Cele spotkań i wystąpień
 • Style prezentera i ich praktyczne zastosowanie
 • Przygotowanie przed spotkaniem/ prezentacją – czyli „niezbędnik” prelegenta
 • Rozpoczynanie spotkań prezentacji – czyli pierwsze minuty
 • Trema i jak sobie z nią radzić
 • Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla skutecznego komunikatu:
 • Warsztat prezentera – pomoce audiowizualne
 • Warsztat uważności
 • Różne typy słuchaczy i jak do nich dotrzeć
 • Komunikacja prezentera z grupą
 • Praca z indywidualnymi prezentacjami uczestników
 • Praca nad indywidualnymi prezentacjami uczestników
 • Sesje feedbackowe i korekcja błędów
 • Podsumowanie i dalszy rozwój umiejętności
 • Część główna warsztatu trwa dwa dni, po której uczestnicy dostają indywidualne zalecenia do przepracowania, jak również zadanie opracowania prezentacji na podstawie nabytej wiedzy. Trzeci dzień to dzień prezentacji, pracy z kamerą, śledzenia postępów i ostatecznego korygowania błędów. Trening ma formę wybitnie warsztatową: ćwiczymy, doświadczamy, prezentujemy, korygujemy. Trzeciego dnia pracujemy z kamerą. Każdy uczestnik dostaje płytę z nagraniem własnej prezentacji, feedback od trenera i od grupy dotyczący swoich mocnych stron i aspektów do dalszej pracy.

  9

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRZY WYKORZYSTANIU INSIGHTS DISCOVERY™

  Insights Discovery to funkcjonujący na międzynarodowym rynku od ponad 34 lat sprawdzony, oparty na typologii osobowości  C.G. Junga, akredytowany model opisujący indywidualny styl funkcjonowania poprzez pryzmat czterech energii kolorystycznych: czerwona, zielona, niebieska, żółta. Cechuje się niespotykaną wśród innych tego typu narzędzi rzetelnością, która wynosi 92%.

  CELE

  • Poznanie różnych stylów komunikacji innych osób na podstawie Jungowskiej teorii Insights Discovery i zrozumienie co nimi kieruje
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania kim jest nasz rozmówca, aby móc dopasować do niego styl komunikacji i argumentacji
  • Zminimalizowanie konfliktów i nieporozumień na tle komunikacyjnym – mniej stresów i frustracji 
  • Uświadomienie sobie silnych i słabych stron każdego ze stylów komunikacji oraz wartości wnoszonych przez nie do zespołu
  • Opracowanie strategii komunikacyjnej ze swoim antagonistą (osobą o przeciwstawnym stylu komunikacji) w celu poprawy wzajemnych relacji, komunikacji i współpracy
  • Możliwość stworzenia indywidualnego programu rozwojowego na bazie otrzymanych rekomendacji

  W PROGRAMIE

  • Charakterystyka każdego typu osobowości zarówno w dobrej, jak i słabszej kondycji psychofizycznej; 
  • Omówienie wartości wnoszone do zespołu przez każdą z energii i sposoby wykorzystania ich w pracy zespołowej
  • Trening komunikacji z energią/energiami antagonistyczną/ymi, czyli takimi rozmówcami i współpracownikami, których preferencje komunikacyjne są najbardziej odmienne od naszych
  • Rekomendowane działania po warsztacie – 1h indywidualnej konsultacji mentoringowej, podczas której szczegółowo omawiamy profil indywidualny  10

  MANAGER W OBLICZU ZMIANY

  DLA KOGO: Warsztat dla kadry kierowniczej, trenujący umiejętności zarządzania zespołem w zmianie.

  CELE / KORZYŚCI:

  • Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian w organizacjach.
  • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu.
  • Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą.
  • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany.
  • Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy.

   

  RAMOWY PROGRAM:

  Zmienność jako wyznacznik obecnych czasów.

  Świat VUCA – VUCA PRIME.

  Ja w zmianie – reakcje na zmianę.

  Od lęku do akceptacji – etapy przejście przez zmianę.

  Postawy wobec zmiany.

  • innowatorzy
  • pierwsi naśladowcy
  • wczesna większość
  • późna większość
  • maruderzy

  Opór – lepiej zapobiegać niż przezwyciężać.

  Komunikacja zmiany, modele: COPR, 5 elementów komunikatu o zmianie.

  Modele zarządzania zmianą.

  Zwinne zarządzanie zmianą.

  Analiza potrzeb

  Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb (rozmów, grup focusowych z mangerami, analizy potrzeb biznesowych i ludzkich) i są w pełni dostosowane do potrzeb danej grupy czy osoby.

  Badania przeprowadzone przez Gallupa pokazują ze pracownicy, którzy uważają swojego szefa za przywódcę oddanego swojemu zespołowi są o 22% bardziej produktywni i o 21 % bardziej zaangażowani

  Beata Dyraga dla magazynu „Forbes”, 9/2021

  Poznaj szczegóły naszych szkoleń i projektów dla kadry managerskiej. Wypełnij formularz lub zadzwoń: (+48) 22 613 41 72, (+48) 536 590 635

  Zrób pierwszy krok, a my zajmiemy się resztą.

  Wypełnił formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.

   Pobierz darmowy ebook

   5 Pomysłów Na Wellbeing Dla Pracowników Fizycznych