Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

wellbeing szyty na miarę

Dedykowane procesowe programy wellbeingowe

Badania dowiodły, że istnieje bezpośrednia korelacja między wellbeingiem procesowym a wynikami firm. Sukces długofalowego programu zależy od odpowiednio przygotowanej strategii. Tylko dzięki niej corporate wellness staje się efektywnym i wartościowym narzędziem zarządzania organizacją w nowej rzeczywistości.

Od 2002 r. konsekwentnie budujemy długoterminowe programy, które stanowią integralną część kultury organizacyjnej naszych klientów. Oddolnie realizują ich wartości i twarde cele biznesowe, ponieważ w pełni integrujemy strategie biznesowe firm ze strategiami wellbeingowymi.

program wellbeingowy - welbeing w organizacji szyty na miarę
Strategiczny wellbeing w płockiej fabryce Levi Strauss Poland to doskonały przykład procesowego, szytego na miarę programu. Projekt trwa od marca 20217 r.
1

Diagnoza potrzeb

 • korzystamy z własnych jakościowych i ilościowych narzędzi analizy potrzeb,
 • przeprowadzamy kompleksowe audyty wellbeingowe.
2

Strategie: wellbeingowa i komunikacji

 • prowadzimy programy mentoringowe: „HR liderem wellbeingu”,
 • budujemy komunikację dostosowaną do różnych grup pracowniczych.
3

Wsparcie kadry menedżerskiej

 • prowadzimy praktyczne warsztaty: „Menedżer ambasadorem wellbeingu”,
 • wspieramy menedżerów w ich indywidualnym dobrostanie.
4

Model poziomu gotowości do zmiany na platformie Wellbay

 • mierzymy poziom gotowości do zmiany w różnych obszarach,
 • dostosowujemy działania do uzyskanych wyników.
5

Bieżący monitoring rezultatów

 • udostępniamy profesjonalny panel dla HR, BHP,
 • ustalamy dogodny dla klienta sposób raportowania.

Rekomendujemy szyte na miarę programy corporate wellness

Nasze programy odnoszą sukcesy i służą organizacjom latami. Są „naczyniami”, które na bieżąco wypełniamy aktywnościami odpowiadającymi na zmieniające się potrzeby firmy, pracowników i rynku.

Podejmując się realizacji dedykowanego projektu, szczególny nacisk kładziemy na maksymalną analizę:

 • celów organizacji,
 • potrzeb pracowników,
 • specyfiki branży,
 • wymogów logistycznych,
 • doboru trenerów,
 • doboru mierników i narzędzi do pomiaru skuteczności,
 • proporcji w działaniach online, offline w modelu hybrydowym,
 • sposobu i częstotliwości raportowania i zasad współpracy z opiekunem klienta.

Interesuje Cię wprowadzenie wellbeingu do swojej firmy?

Dysponujemy największą bazą usług wellbeingowych w Polsce. Rozumiemy biznes i pojedynczego człowieka.