Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

strona główna > w mediach > Beata Dyraga dla Personelu Plus: jakie czasy, takie benefity

Beata Dyraga dla Personelu Plus: jakie czasy, takie benefity

18-01-2022

Jakie czasy, takie benefity. Złota polska jesień bywa kapry­śna i wielu ludziom czas ten przynosi spa­dek nastroju, sił witalnych, a niektórzy mó­wią wręcz o rozlewającym się po ciele i du­szy zniechęceniu. W takim momencie i wobec faktu, że nadal żyjemy w pandemii, trzeba się autentycznie wzmocnić. Zadbać o kon­dycję psychofizyczną własną i swoich współ­pracowników, pozałatwiać zaległe sprawy, aby w głowie zwolnić miejsce na nowe, przyj­ rzeć się otoczeniu i potrzebom, które przecież wciąż transformują.

 

Byłam niedawno w górach. Przed pandemią trekkingi w grupie nigdy mnie szczególnie nie pociągały, ale teraz odczułam przemożną chęć odbycia wędrówki. Poszłam samotnie i po raz pierwszy na takiej wysokości – boso. Tym sa­ mym odkryłam dla siebie nową jakość prze­ bywania w górach – w kontakcie z ziemią, w uważności, w spokoju. Odprężyłam się, na­ brałam dystansu, wzmocnienia. W naturze jest moc!

W tym wypadzie w Tatry widzę pewną analogię w stosunku do wspomnianej ewolu­cji potrzeb. Pandemia nieustannie nas zmie­nia. Wpływa na kształt codzienności, zmianę kierunków myślenia, na cały biznes. A biznes to przecież ludzie. Tym samym wypiętrzają się nowe potrzeby, jak również nowe formaty usług w zakresie corporate wellness.

 

Do wellbeingu procesowego – programów realizowanych przed pandemią stacjonarnie, a w czasie COVID­19 poprzez platformy lub hybrydowo – dołączyły programy wsparcia pracowników nazywane EAP (ang. employ­ ee assistance program). Konsultacje psycholo­ giczne, prawne, finansowe, rodzicielskie – do­ stępne od ręki 24/7. Dobrze pamiętam mo­ment, gdy wprowadzaliśmy nasz EAP na rynek. Potrzeby pilnego kontaktu z psycholo­giem były tak duże, że frekwencje na poziomie 80–90 proc. szybko przestały kogokolwiek zdumiewać. Stały się codziennością.

Do konsultacji psychologicznych dołączyli­ śmy porady ze specjalizacji bardziej przyziem­ nych i prozaicznych, które jednak w przypad­ku ich zaniechania, przeoczenia terminów, stają się kulą u nogi, odbijając się przy okazji także na psychice. I koło się zamyka.

Konsultacje prawne i finansowe, dostępne w takiej samej formule jak psychologiczne sta­ły się tak samo pożądane. W ten sposób kom­pleksowa opieka, wsparcie pracownika weszły na poziom holistyczny. W takich czasach ży­jemy. A jakie czasy, takie benefity.

Zajrzałam niedawno do statystyk GUS­u. W krajach europejskich pojawił się silny trend rozwodowy, jednak Polska tej tendencji nie ule­gła. W 2020 r. rozwodów było znacząco mniej niż w latach poprzednich. Z czego to wynika? Poniekąd z lockdownów, utrudniających dostęp do prawników i sędziów, a poniekąd również dlatego, że Polak nie chce być już chyba mądry po szkodzie. Chce mediatora, rozmowy z eks­pertem odnośnie do stanu majątkowego, ewen­tualnych podziałów, chce też porady psycho­ loga. I wreszcie, musi mieć otwartą drogę do prawnika. I ponownie – koło się zamyka.

Pracodawcy z kolei, co też obserwuję od dawna, coraz częściej mają świadomość (skąd­ inąd to też ludzie, też dotyczą ich problemy), że bez wdrażania programów wsparcia efek­tywność pracowników będzie coraz niższa. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko musi się opierać na stałej, kompleksowej pomocy dla człowieka, a przez jasny przekaz i konkretne działania można modelować postawy na po­ ziomie holistycznym.

Nadeszła jesień, po niej pojawi się zima. Cykl natury jest powiązany z cyklem życia człowieka. Tak jak chęć doświadczenia czegoś nowego, aby zaspokoić te najbardziej pierwot­ne z potrzeb – pragnienie spełnienia, uwolnie­nia, bezpieczeństwa.

 

Czytaj całość: felieton Beaty Dyraga  

Felieton Beaty Dyraga pt. „Jakie czasy, takie benefity”, Personel Plus (12/2021)

Okładka Personelu Plus z wydania grudniowego 2021 z tekstem: jakie czasy, takie benefity

Pobierz darmowy ebook

5 Pomysłów Na Wellbeing Dla Pracowników Fizycznych