Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój telefon – oddzwonimy.

Win – Win Concept ®

Buduj silne i zaangażowane zespoły radzące sobie w zmianie.

WIN WIN CONCEPT ® - program, który zmienia życie całej organizacji lub społeczności

"Wielki sukces i władza w naturalny sposób przychodzą tym, którzy myślą w kategoriach win-win" - napisał Dawid Howkins.
Autorski koncept stworzony przez Beatę Dyraga, oparty o narzędzia i karty „win-win”, który w sposób spektakularny buduje siłę pracy zespołowej w całej firmie czy społeczności. Wzmacnia nastawienie na współpracę, uczy zdrowej i otwartej komunikacji, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, co przekłada się na efektywność, zaangażowanie i satysfakcję na wszystkich poziomach życia organizacji – po stronie managerów, pracowników, po stronie klienta, po stronie wyników biznesowych.
Zgodnie z piramidą Lencioniego kluczową wartością, która tworzy silny zespól jest ZAUFANIE. Ten program buduje zaufanie i zaangażowanie, poczucie współodpowiedzialności za zespół i w konsekwencji za wyniki pracy.

Co zyskasz? Korzyści dla Ciebie i organizacji

Wzmacnia skuteczność zarządzania: Poprawiając przepływ informacji między pracownikami a zarządzającymi, umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i skuteczniejsze zarządzanie zasobami.

Ułatwia procesy w zespołach: Tworzy warunki do sprawniejszej współpracy w zespołach, co przekłada się na efektywność działań i osiąganie wyznaczonych celów.

Fasylituje trudne sytuacje: Dzięki WIN WIN CONCEPT nauczysz się jak stworzenie otwartej atmosfery zachęca do rozwiązywania problemów na bieżąco, zanim się pogorszą, co ma kluczowe znaczenie w unikaniu konfliktów

Fasylituje procesy między-działowe: Dzięki temu, że różne działy komunikują się skuteczniej, organizacja działa jak zintegrowany system, co sprzyja sprawnemu przepływowi pracy.

Polepsza atmosferę w firmie i powoduje, że ludziom chce się przychodzić do pracy: Pracownicy czują się bardziej doceniani i zaangażowani, co ma pozytywny wpływ na morale i retencję pracowników.

Buduje relacje z klientem: Transparentność i profesjonalna komunikacja przekłada się na pozytywne wrażenie klientów, co zwiększa lojalność i zaufanie.

Obniża poziom stresu i ryzyko wypalenia zawodowego: Dzięki skutecznej komunikacji, której uczymy się dzięki WIN WIN CONCEPT pracownicy mają lepsze wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi, co przekłada się na zdrowie psychiczne i motywację

Ułatwia organizacji przechodzić przez zmiany: warsztaty z WIN WIN CONCEPT uczą, jak dostosować się pracownikom do zmian zachodzącym w organizacji.

Przyspiesza i upraszcza działania: Dzięki eliminacji nieporozumień i opóźnień, organizacja działa sprawniej, co przekłada się na szybsze osiąganie celów i konkurencyjność na rynku

Praca na postawach i autorskie narzędzia

Praca przebiega w ogromnym stopniu na postawach. Wszystkie narzędzia wdrażane są na bazie bieżących, realnych sytuacjach.
Nie uciekamy od trudnych tematów; wręcz przeciwnie – podejmujemy je, omawiamy i rozwiązujemy.

W programie wykorzystywane są silne, unikalne narzędzia oraz metody prace , takie jak :
- MATRYCA WPŁYWU
- NARZEDZIOWNIK KOMUNIKACYJNY
- DEKALOG WIN-WIN
- KARTY WIN-WIN
- AUTORSKA PRACA Z EMOCJAMI W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM

Udział w cyklu warsztatów WIN-WIN CONCEPT® daje możliwość otrzymania CERTYFIKATY FIRMY WIN-WIN®.

Warsztaty w ramach WIN-WIN CONCEPT®

1

JEDEN ZESPÓŁ – JEDEN CEL - jak budować komunikację w której wszyscy wygrywają – 2 dni

Warsztat o charakterze integracyjno-rozwojowym.

CELE / KORZYŚCI:

 •  Integracja zespołu –  więcej zaufania i otwartości w codziennej współpracy oraz poczucie JEDEN ZESPÓŁ – JEDEN CEL
 • Budowanie kultury otwartej i transparentnej komunikacji w stylu dorosły – dorosły
 • Budowanie kultury komunikacyjnej potrafiącej wypracowywać scenariusz WIN -WIN
 • Budowanie umiejętności komunikacji pomimo różnicy zdań i przekonań
 • Budowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi oraz emocjami zespołu
 • Budowanie postawy współodpowiedzialności za biznes i za firmę

RAMOWY PROGRAM:

 •  Sesja – JEDEN ZESPÓŁ JEDEN CEL
 • Manager – rola , cechy i wartości – sesja warsztatowa
 • Mam wpływ –  pro-aktywność postawą wspierającą siłę własną i zespołu
 • Komunikacja nastawiona na współpracę
 • Komunikacja w mowie niewerbalnej
 • Samoświadomość emocjonalna
 • Podsumowanie – nowe otwarcie
 • 2

  WIN - WIN W ZARZĄDZANIU -budowanie siły zespołu w oparciu o kulturę komunikacji WIN-WIN – 2 dni

  Komunikacja win-win managera oznacza umiejętność delegowania, prowadzenia codziennych rozmów, komunikacji w zmianie, trudnych sytuacjach  w taki sposób, żeby dwie strony się wzmocniły/ urosły/ rozwinęły się. I chciały ze sobą nadal współpracować. Szkolenie rozwija kluczowe dla skuteczności organizacji kompetencje komunikacyjne managerów poprzez pracę zarówno na postawach jak i konkretnych narzędziach. Zdrowa komunikacja nastawiona na współpracę przekłada się na ogrom korzyści dla zespołów, pojedynczych osób i całej organizacji.

  RAMOWY PROGRAM:

  1.         Kluczowe warunki do realizacji sytuacji w scenariuszu „wygrany – wygrany”;

  2.        Rola oczekiwań i stereotypów w komunikacji

  3.       Znaczenie „most respectful explanation”

  4.       Niezwerbalizowane oczekiwania managera i ich znaczenie w komunikacji;

  5.       Znaczenie faktów w komunikacji  – konkretne prośby i polecenia (ćwiczenie, komunikacja słowna, pisemna)

  6.       Uważność w komunikacji

  7.        Dojrzałą empatia czyli od współodczuwania do wręczenia wędki

  8.       Komunikacja w mowie niewerbalnej

  9.       „Po co tu jestem” – jasność i świadomość celu

  10.     Wpływ emocji managera na komunikację niewerbalną

  11.       Słuchasz czy słyszysz – czym jest aktywne słuchanie

  12.      Rola ciała w przekazywaniu treści

  13.      Warunki zewnętrzne a moc przekazu

  14.     Komunikacja managera na Teamsach – trudne sytruacje

  15.     Sztuka doceniania w praktyce

   

  3

  AKADEMIA WIN-WIN

  DLA KOGO: Projekt skierowany do managerów wszystkich szczebli

  GŁÓWNE CELE PROJEKTU

  • Integracja w społeczności managerów; budowanie współodpowiedzialności za firmę i dobrostan biznesu
  • Poprawa komunikacji;
  • Budowanie postaw i umiejętności służących zdrowej i otwartej współpracy, która ułatwia pracę i poprawia jej skuteczność
  • Budowanie organizacji pozytywnej, która potrafi docenić pracownika oraz konsekwentnie budować jego zaangażowanie, a jednocześnie wymagać i motywować.
  • Budowanie w organizacji kultury dojrzałości emocjonalnej, która będzie siłą w procesie zmian i trudności
  • Budowanie wśród kadry managerskiej umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi oraz emocjami zespołu. Poznanie sposobów i narzędzi na wspieranie innych pracowników w trudnych sytuacjach oraz wzmacniania siły swojego zespołu
  • Psychiczne wsparcie Managerów w obecnej, zmiennej, kryzysowej rzeczywistości i wynikających z niej trudności emocjonalnych i społecznych
  • Budowanie grupy Ambasadorów kultury „win-win” w organizacji
  • Poprawa współpracy między działami – jesteśmy społecznością, minimalizowanie silosowości
  • Podniesienie ogólnego zaangażowania w zespołach (Managerowie budują to zaangażowanie)
  • Poprawa atmosfery w firmie
  • Minimalizowanie konfliktowości ( poprzez budowanie otwartej i sprawnej komunkacji)
  • Podniesienie efektywności całej firmy poprzez oszczędność czasu, efektywność procesów itd.

  RAMOWY PROGRAM AKADEMII:

  KICK OFF

  MODUŁ I  – GOTOWOŚĆ  DO WIN-WIN  – warsztat 2-dniowy

  Warsztat poświęcony głównie kluczowej pracy na postawach uczestników. Jej celem jest zbudowanie świadomości po stronie nastawienia, zrozumienia i otwartości na współpracę z drugą osobą.

  • ZADANIE DOMOWE – praca z kartami WIN-WIN
  • JASNOŚĆ KOMUNIKATU – trening 1 dzień
  • ZADANIE DOMOWE – praca z kartami
  • PRZYJMOWANIE FEEDBACKU -trening 1 dzień
  • ZADANIE DOMOWE – praca z kartami WIN-WIN

  MODUŁ II  – EMOCJE W KOMUNIKACJI

  • EMOCJE I STRES W PRACY MANAGERA – warsztat 2-dniowy
  • ZADANIE DOMOWE – praca z kartami WIN-WIN
  • UWAZNOŚĆ I SŁUCHANIE – sesja 1 dzień
  • ZADANIE DOMOWE– praca z kartami WIN-WIN

  MODUŁ III  – TRUDNE SYTUACJE CZYLI WIN-WIN W DZIAŁANIU

  • TRUDNE SYTUACJE W KOMUNIKACJI MANAGERA – warsztat 2-dniowy
  • INDYWIDUALNE SESJE FEEDBACKOWE

  Skuteczność tego programu opiera się m.in. na tym, że:

  • Praca przebiega w ogromnym stopniu na postawach
  • Wszystkie narzędzia wdrażane są na bazie bieżących, realnych sytuacjach
  • Nie uciekamy od trudnych tematów; wręcz przeciwnie – podejmujemy je, omawiamy i rozwiązujemy
  • Praca w oparciu o specjalne KARTY WWIN-WIN
  4

  „WIN WIN - jak budować komunikacją w której wszyscy wygrywają” – 2 dni

  DLA KOGO: dla całych zespołów, dla managerów, dla osób  z różnych współpracujących działów, dla osób pracujących z klientem

  Szkolenie o charakterze rozwojowo-integracyjnym rozwija kluczowe dla skuteczności organizacji kompetencje komunikacyjne poprzez pracę zarówno na postawach jak i konkretnych narzędziach. Zdrowa komunikacja nastawiona na współpracę przekłada się na ogrom korzyści dla zespołów, pojedynczych osób i całej organizacji:

  Kultura zdrowej komunikacji:

  §   Wzmacnia skuteczność zarządzania,

  §   Ułatwia procesy w zespołach,

  §   Zmniejsza „silosowość” w firmie

  §   Upraszcza przepływy informacji,

  §   Przynosi oszczędności czasu i energii,

  §   Fasylituje trudne sytuacje.

  §   Fasylituje procesy między-działowe

  §   Polepsza atmosferę w firmie i powoduje, ze ludziom chce się przychodzić do prac,.

  §   Buduje relacje  z klientem,

  §   Obniża poziom stresu i ryzyko wypalenia zawodowego,

  §   Ułatwia organizacji przechodzić przez zmiany,

  §   Przyspiesza i upraszcza działania.

   

  RAMOWY PROGRAM:

  1.         Komunikacja pod lupą

  2.        „Normalność” – różne kultury, różne przekonania ,różni ludzie;

  3.       Kluczowe warunki do realizacji sytuacji w scenariuszu „wygrany – wygrany”;

  4.       Rola oczekiwań i stereotypów w komunikacji

  5.       Niezwerbalizowane oczekiwania i ich znaczenie w komunikacji;

  6.       Znaczenie faktów w komunikacji  – konkretne prośby i polecenia (ćwiczenie, komunikacja słowna, pisemna);

  7.        Uważność w komunikacji;

  8.       Komunikacja w mowie niewerbalnej

  9.       „po co tu jestem” – jasność i świadomość celu;

  10.     Wpływ emocji na komunikację niewerbalną;

  11.       Słuchasz czy słyszysz – czym jest aktywne słuchanie;

  12.      Rola ciała w przekazywaniu treści;

  13.      Warunki zewnętrzne a moc przekazu czyli jak ważna jest aranżacja przestrzeni;

  14.     Spotkania na Teamsach

  15.     5 poziomów komunikacji i ich konsekwencje

  16.     Trudne sytuacje na konkretnych przykładach z klientami , w zespole

  17.      Jak komunikować własne emocje – komunikacja „od ja”;

  18.     „Doceniam cię za”– praktyczna sesja pozytywnej informacji zwrotnej

   

  5

  „WORKSHOP WIN – WIN W DZIAŁANIU„– 3 h sesja

  WIN-WIN W DZIAŁANIU to praktyczne WORKSHOPY,  które są:

   

  • SILNYM NARZĘDZIEM GRUNTUJĄCYM w całej strategii WIN-WIN CONCEPT
  • możliwością praktycznego przećwiczenia narzędzi , które stanowiły element warsztatów w ramach KONCEPTU „WIN-WIN”
  • sposobem na bieżące rozwiązywanie codziennych ,prawdziwych, realnych sytuacjach z przestrzeni biznesowej pod okiem trenera
  • przestrzenią do rozwoju własnego dzięki feedbackowi trenera oraz grupy
  • bezpieczną przestrzenią do pracy na postawach w komunikacji w organizacji
  • konsekwentna pracą nad budowaniem kultury otwartej i transparentnej komunikacji nastawionej na wygraną dla obydwu stron jako ważnej wartości dla organizacji
  6

  EMOCJE MANAGERA - EMOCJE ZESPOŁU

  CELE/EFEKTY

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność zarządzania emocjami i stresem jest kluczowa dla efektywności indywidualnej managera jak i całej firmy. Niezwykle ważne jest aby budowac w firmie kulturę zdrowej komunikacji w sytuacjach trudnych, otwartego feedbacku i zaufania. Szkolenie skupia się na rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla menedżerów w radzeniu sobie z presją, budowaniu zdrowych relacji w zespole i dbaniu o własne dobre samopoczucie.

  DLA KOGO: Menedżerowie i liderzy, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi emocjami, poprawić efektywność pracy zespołowe, budować zaufanie w zespole i zapobiegać negatywnym skutkom stresu.

  RAMOWY PROGRAM:

 • Czym jest kultura dojrzałości emocjonalnej w organizacji
 • Identyfikacja stresujących sytuacji w pracy
 • Samoświadomość emocjonalna i jej rola w zarządzaniu stresem
 • Zarządzanie energią własną – sposoby na wysoką energię i jasność umysłu
 • Techniki radzenia sobie z emocjami i napięciem w różnych sytuacjach codziennych
 • Reset umysłowy i regeneracja
 • Emocje w zespole: uważność, słuchanie i rozmowy o trudnych sytuacjach
 • Trudne sytuacje w zespole zdalnym –rozmowy przez Teamsy
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami współpracowników i klientów
 • Budowanie pozytywnych emocji w zespole
 • Ćwiczenia praktyczne i podsumowanie
 • 7

  „WIN WIN w pracy z klientem” – 2 dni

  XX

  Możliwe zastosowania WIN-WIN CONCEPT®:

  - Budowanie/ wspieranie kompetencji managerskich na poziomie gotowości i umiejętności
  - Integracja zespołu z nowym szefem -nowy szef -nowy początek
  - Wzmocnienie pracy zespołu
  - Integracja zespołu, poprawa atmosfery w zespole
  - Poprawa współpracy między działami i procesów
  - Poprawa współpracy z klientami
  - WIN WIN jako koncept społeczny integrujący różne grupy
  - Jako narzędzie rekrutacyjne

  Opinie uczestników warsztatów

  " Był dla mnie przełomowym doświadczeniem. Przede wszystkim nauczyłem się, jak lepiej rozumieć moich pracowników – zarówno w kontekście ich potrzeb, jak i emocji."

  "Program pokazał jak ważne w komunikacji jest to, co masz w środku. Dał mi narzędzia do zarządzania własnymi emocjami w pracy, prowadzenia trudnych rozmów, co jest nieocenione w mojej codziennej roli kierowniczej. Z pewnością polecam tę akademię każdemu, kto chce zbudować silniejsze, wydajniejsze i bardziej zintegrowane zespoły."

  "To projekt, który buduje prawdziwe więzi, ułatwia porozumienie pomiędzy grupami, buduje mosty. Polecam dla polityków"

  Pobierz darmowy ebook

  5 Pomysłów Na Wellbeing Dla Pracowników Fizycznych